cumulative、

cumulative、

意味(日本語)

累積する

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

意味(英語)

例文

頭文字:

語源が同じ単語を一緒に覚えよう

accumulate

accumulate

積む、蓄積する ◇ad(=to)+L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

accumulation

accumulation

累積、蓄積 ◇ad(=to)+L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

【広告】

accumulative

accumulative

累積的、次々とたまってゆく

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

accumulator

accumulator

蓄積者、アキュムレータ ◇ad(=to)+L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

alto-cumulus

alto-cumulus

高積雲

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

cumulate

cumulate

積み上げる ◇L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

cumuli

cumuli

cumulusの複数 ◇L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

cumulo-cirrus

cumulo-cirrus

積巻雲 ◇L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

cumulo-nimbus

cumulo-nimbus

積乱雲(雨を降らせる) ◇L.cumulus(=heap)

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

cumulus

cumulus

堆積(たい)、積雲

語源

 • cumul- : L.cumulus = heap(堆積)

【広告】